menu
Home

14/07/2016

Cultuur | Culture: Projectoproep 2017

Ministers van Cultuur Sven Gatz (Vlaamse Gemeenschap) en Alda Greoli (Franse Gemeenschap) lanceerden i.h.k.v. hun Cultureel Akkoord een tweede projectoproep. Met dat akkoord willen de ministers de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de gemeenschappen stimuleren.

Helemaal #BEforMusic dus. Broed jij op een project dat je wil realiseren met een Franstalige partnerorganisatie, dan kan je tot 15 oktober 2016 een voorstel indienen om daarvoor extra steun te krijgen. Lees er alles over en dien in www.cultuurculture.be.